©2016 I The Albert Pick Jr. Fund I 70 E. Lake St., Suite 1120 I Chicago, IL 60601 I (312) 236-1192